Miksi purkuputket pitää saada pois Eurajoesta?

12.11.2018


Lue tästä

Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen

puheenjohtaja Seppo Varjosen kirjoitus

Pyhäjärviseudun jätevesiratkaisuista.