Eurajoen suursimpukat

  • KV_23_3.jpeg 119 KB

    Eurajoen Keskustan koulun 3. luokan oppilaan piirustus Maailman vesipäivänä 22.3.2023.