Jokihavaintoja


Eurajoen veden laadun kansalaishavainnointia 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys kannustaa jokivarren asukkaita itse seuraamaan jokiveden laatua ja siinä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Alla on yleisimpiä jokiveden laadun muutoksia:


Tumma ja samea jokivesi

Savimaiden jokien kuten Eurajoen veden laatu voi vaihdella luontaisesti. Yleisimmin laatumuutokset johtuvat runsaista sateista tai sulavesistä. Tällöin ojista ja sivuvirroista tulevat pintavalunnat ovat suuria ja virran mukaan tempautuu irtainta maa-ainesta ja humusta. Jokivesi muuttuu tummaksi ja sameaksi ja siinä voi liikkua silmin nähden kiintoainesta. Koskipaikoissa vesi vaahtoaa poikkeuksellisen runsaasti. Näistä muutoksista ei kannata ilmoittaa viranomaisille.


Kirkas tai metallin värinen vesi + kalakuolemat

Myös kuivuus vaikuttaa veden laatuun. Eurajoen valuma-alueella veden laatua heikentää toisinaan happamuuspiikit eli jokiveden happamuuden voimakas nousu. Ne johtuvat valuma-alueelle tyypillisistä sulfaattimaista. Väärin toteutettu salaojitus ja kuivuus edesauttavat happamuuspiikkien syntyä. Tällöin maaperän sulfidit muuttuvat rikkihapoksi (sulfaatti), joka aiheuttaa voimakkaan happamoitumisen sekä metallien huuhtoutumisen sulfidikerroksista. Happamuuspiikkiä on usein vaikea todeta silmämääräisesti, mutta siihen liittyy usein kalakuolemia, jotka runsaslukuisina ovat helppo havaita. Jossain tapauksissa happamat humusaineet voivat aiheuttaa myös veden vaahtoamista.

ILMOITA


Sinilevät eli syanobakteerit

Sinilevän massaesiintymää kutsutaan sinileväkukinnaksi. Veden lämmetessä keskikesällä ja veteen liuenneiden ravinteiden seurauksena, alkaa sinilevien määrä kasvaa.

Rantaan ajautunut sinilevämassa näyttää vihreältä, sinivihreältä tai turkoosilta maalilta ja voi haista. Osa sinilevistä on myrkyllisiä.

ILMOITA


Bakteerit

Veteen päässeet tasalämpöisten eläinten suolistobakteerit ovat ihmiselle terveysriski

Kolibakteeri eli Escherchia coli -bakteeri on tunnetuin suolistobakteeri. Tartunnan saaneen ihmisen yleisimmät oireet ovat verinen, kuumeeton ripuli ja vatsakrampit. Bakteerit voivat päästä veteen karjanlannan peltolevityksestä, eläinten ulosteista, yhdyskunta ja joidenkin teollisuuslaitosten jätevedenpuhdistamoiden purkuvesistä. 

Bakteereja ei voi nähdä ihmissilmin. Ne ovat niin pieniä, ettei niitä voi nähdä ilman mikroskooppia. Jossain massiivisessa päästössä, vesi voi olla limaista, haisevaa ja kalvomaista.

Bakteeripitoisuuksia tutkitaan vesinäytteiden avulla. Suomessa kaikkia yleisiä EU-uimarantoja valvovat ympäristöterveysviranomaiset. Eurajoen bakteeripitoisuuksia seuraavat Etelä-Satakunnan ja Eurajoen ympäristöterveysviranomaiset.

Jos epäilet bakteeripäästöä, ILMOITA siitä alueesi ympäristöterveysviranomaisille.


Kiintoaineet ja veteen liuenneet ravinteet

Jos havaitset vedessä silmin nähtäviä haituvia tai suurempia kokkareita, jotka ovat pehmeitä, hajoavat käteen otettaessa ja saattavat myös haista, olet todennäköisesti havainnut kiintoainepäästön. Päästöön liittyy yleensä veteen liuennut voimakas ravinnepäästö. Päästö voi olla peräisin yhdyskunta tai joidenkin teollisuuslaitosten jätevedenpuhdistamoiden purkuvesistä.

ILMOITA


Mitä voin tehdä, jos havaitsen jokiveden laadussa muutoksia?

Muutoksista kannattaa ilmoittaa viranomaisille. Kaikista muutoksista ei kannata ilmoittaa. Edellä esitellyistä muutoksista ne, jotka on merkitty ILMOITA - merkinnällä, kannattaa ilmoittaa viranomaisille.


Viranomaisten yhteystietoja:

Varsinais-Suomen ELY -keskus

JVP -Eura Oy:n, Apetit Oy:n ja Säkylän kunnan puhdistamoiden valvova viranomainen

Timo Stranius

Ylitarkastaja

timo.stranius@ely-keskus.fi

0295 023 046, vaihde


Eurajoen vesistössä esiintyy jotain epätavallisen poikkeavaa, kuten kuolleita kaloja tai suolistobakteereja.

Erikoisasiantuntija 

Harri Helminen 

harri.helminen@ely-keskus.fi 

p. 040 7238834 (myös viikonloppuisin)


Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto (mm. Euran ja Säkylän kunnat)

Eurajoen vesistössä esiintyy jotain epätavallisen poikkeavaa, kuten kuolleita kaloja tai suolistobakteereja.

Ympäristöpäällikkö

Jukka Reko

ymparistonsuojelu@sakyla.fi

jukka.reko@sakyla.fi

p. 02 83281, vaihde


Terveystarkastaja

Leena Tolkki

leena.tolkki@sakyla.fi

p. 02 83281, vaihde


Eurajoen ympäristöviranomainen (Eurajoen kunta)

Eurajoen vesistössä esiintyy jotain epätavallisen poikkeavaa, kuten kuolleita kaloja tai suolistobakteereja.
Ympäristöinsinööri

Mari Salminen

puh. 0447017036
mari.salminen@eurajoki.fi


Jätevedenpuhdistamoiden yhteystiedot

Jos tilanne on akuutti, kuten esimerkiksi putkivuoto tai poikkeuksellinen päästö purkuputkesta, kannattaa asiasta ilmoittaa puhdistamona päivystäjälle.

JVP -Eura Oy

Päivystäjä, p. 045 6027297


Säkylän jätevedenpuhdistamo

Päivystys vesihuoltoasioissa:
virka-aikana p. 0440 594712 tai 050 542 4038

muuna aikana p. 0440 590182


Apetit Oy jätevedenpuhdistamo

Niko Lehti

Niko.Lehti@apetit.fi

p. 050 7200575

tai

Arttu Levola (Sucros Oy)

p. 044 7373695
  • Tärkeintä on, että teet ilmoituksen veden laadun poikkeavuudesta viranomaiselle. 
  • Eurajoen vesiensuojeluyhdistys on mielellään tietoinen jättämästäsi ilmoituksesta. 
  • Voit jättää kopion ilmoituksestasi yhdistyksemme sähköpostiin. 
  • Jätäthän ilmoitukseen yhteystietosi.

evsy.ry@gmail.com