Eurajoki-tili

Vesiensuojeluyhdistys perusti joulukuussa 2020 Eurajoki -tilin, johon yhdistys kerää varoja joen tutkimuksen, suojelun ja virkistyskäytön edistämiseksi. 

Yhdistyksen hallitus päättää vuosittain varojen kohdentamisesta. Vuonna 2022 rahoitetaan joen simpukkatutkimusta ja vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamista.

Vuonna 2021 Vesiensuojeluyhdistys muun muassa rahoitti Pappilankosken kalaohjurin rakentamisen voimalaitoksen kanavauomaan. Toimenpiteellä pyritään ohjaamaan vaelluskalat kalatielle.