EVSY ry on

-      perustettu vuonna 2017. Yhdistys on nuori, mutta toimintaansa ja jäsenmääräänsä voimakkaasti kasvattava.

-      toimii Eurajoen vesistöalueen vesien suojelun edistämiseksi, joen kuormituksen vähentämiseksi ja joen riittävän virtaaman turvaamiseksi.

-      puolustaa joen puhdasvetisyyttä ja sen tuottamia virkistäytymismahdollisuuksia sekä joen arvokasta luontoa ja maisemaa.

-      haluaa ennallistaa joen vaelluskalajoeksi. Puhdas vesi on myös tärkeä Rauman kaupungille, jokivarren maataloudelle ja teollisuudelle. 

-      järjestää tapahtumia, retkiä, talkoita, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia ja osallistuu erilaisiin Eurajokeen ja Köyliönjokeen liittyviin tapahtumiin.

-      seuraa ajankohtaisia jokiympäristöön liittyviä tapahtumia ja hankkeita ja laatii niihin kannanottoja ja aloitteita sekä toimii itse hankkeiden vetäjänä.

-      osallistuu jokea koskevaan viranomaisyhteistyöhön ja tukee jokeen liittyvää tutkimusta, opetusta ja kasvatusta.

-      tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.