Vapautetaan Eurajoen virrat -kampanja

on Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n vuoden 2021 toiminnan teema. 

Eurajoki on vaelluskalojen arvokas elinympäristö, niin taimen kuin lohikin lisääntyvät Eurajoen alajuoksulla. Myös vaellussiian on havaittu kutevan ja lisääntyvän siellä. Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen visiona on meriyhteyden palauttaminen aina Säkylän Pyhäjärvelle asti. Tämä vaatii jo olemassa olevien kalateiden parantamista sekä patojen purkamista tai kalankulun ja ympäristövirtaamien toteutusta muulla tavoin Eurajoen pääuoman Eurakosken ja Kauttuan padoilla.

Kuva: Kari Katavisto

Kampanja nostaa esiin Eurajoen uhanalaisen joki- ja virtavesiluonnon. Monet virtavesien eliölajit ovat uhanalaisia.  Eurajoessa tavataan mm. Itämeren lohta, meritaimenta, taimenta ja vaellussiikaa, jotka kaikki ovat uhanalaisia lajeja. Lue lisää Eurajoesta ja sen eliölajeista tästä.

Vaellusesteet ovat tärkein syy vaelluskalojen uhanalaisuuteen. Lue Eurajoen vaellusesteistä tästä.

Meriyhteyden palauttaminen vaatii tekoja

  • Eurajoen alimman voimalaitoksen Pappilankosken kalatien toimivuutta pitää edelleen parantaa ja kosken ympäristövirtaamaa tulee lisätä. Nämä toimet mahdollistavat entistä paremmin vaelluskalojen kutunousun. Parannuksia suunnittelee ja toteuttaa ely-keskus yhdessä Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen ja Paneliankosken Voiman kanssa.
  • Yläjuoksulla Eurakosken pato on avattava purkamalla ja korvattava pohjapadolla tai vähintään rakentamalla siihen kalatie.
  • Meriyhteyden ja jokijatkumon täydellisyys vaatii kalan kulun mahdollistavia muutoksia myös Kauttuan säännöstelypatoon. Patoon tulee rakentaa ohitusuoma.
  • Näin vaelluskaloilla on lopulta mahdollisuus vaeltaa koko reitti Selkämereltä Pyhäjärvelle. Lisäksi Eurajoen suurimpaan sivujokeen, Köyliönjokeen, on rakennettava kalatiet Harolan patoon ja Tuiskulan myllypatoon. Näin saadaan meriyhteys myös Köyliönjärveen.

Kampanja jatkuu syksyllä:

1.     Osallistutaan vaellussiian lisääntymistutkimukseen Eurajoen alajuoksulla

2.     Osallistutaan Eurajoen koskikunnostuksiin

3.     Tehdään jokihelmisimpukan eli raakun esiintymiskartoitusta Eurajoessa

4.     Käynnistetään 1. elokuuta varainkeruu. Sen kohteena ovat:

·       Eurajoen vaelluskalakantojen elvyttäminen.

·       Virtavesikunnostukset ja kalataloudellinen hoito.

·       Raakkuselvityksen laatiminen.

5.     Loka- marraskuussa järjestetään vaelluskalojen kutunousuretki

6.     Tehdään yhteistyötä viranomaisten, vesiosuuskuntien ja Eurajoen vedenkäyttäjien kanssa joen ympäristövirtaaman turvaamiseksi

Lue varainhankintakampanjan avauksesta, jossa kartoitettiin Eurajoen simpukkatilannetta.

Kesäkuussa järjestettiin perinteinen Eurajoki-melonta, jonka kuvia pääset katsomaan tästä.

Ruikan Myllyn pihalla järjestettiin asiantuntijoiden paneelikeskustelu vaelluskalojen esteettömästä pääsystä merestä Pyhäjärveen ja Köyliönjärveen. Keskustelua pääset seuraamaan tästä linkistä.

Lisätietoja kampanjasta antaa Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n puheenjohtaja

Seppo Varjonen, p. 050 560 7357

Facebookissa: Eurajoki-foorumi ja Elävä Eurajoki