Lausunnot

2021

2020

  • PURKU_TÄY_EVSY_110220.pdf 94 KB
    Vesiensuojeluyhdistyksen valituksen täydennys koskien AVI:n päätöksiä purkuputkiselvityksistä

2019

  • Purkuputki_JVP_HAITAT_25012019.pdf 115 KB
    Ympäristöluvan lupamääräyksen 28 mukainen selvitys laitoksen toiminnasta aiheutuneiden ja aiheutuvien haittojen korvaamisesta

2018

  • kakkerialoite1.pdf 93 KB
    EVSY:n aloite Metsähallitukselle Kakkerinsuon reunaojien ennallistamisesta.