Lausunnot

2022

2021

 • Eurajoki_bakt_VIII2021.pdf 66 KB
  Vesiensuojeluyhdistyksen toimenpidehakemus koskien Eurajoessa elokuussa havaittuja korkeita bakteeripitoisuuksia.
 • VHS_22-27_EVSY.pdf 141 KB
  Vesiensuojeluyhdistyksen mielipide ehdotuksista vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi ja Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi.
 • Ymp_min_vastine070421.pdf 75 KB
  Vesiensuojeluyhdistyksen vastine VARELY:n selvitykseen yhdistyksen tekemästä hallintokanteesta.

2020

 • PURKU_TÄY_EVSY_110220.pdf 94 KB
  Vesiensuojeluyhdistyksen valituksen täydennys koskien AVI:n päätöksiä purkuputkiselvityksistä

2019

 • Purkuputki_JVP_HAITAT_25012019.pdf 115 KB
  Ympäristöluvan lupamääräyksen 28 mukainen selvitys laitoksen toiminnasta aiheutuneiden ja aiheutuvien haittojen korvaamisesta

2018

 • kakkerialoite1.pdf 93 KB
  EVSY:n aloite Metsähallitukselle Kakkerinsuon reunaojien ennallistamisesta.