Pappilankosken kalatien kalalaskuri

"Vuosi 2022 toi uutta tietoa Eurajoen vaelluskalakantojen kehityksestä. Joen alimman vaellusesteen eli Pappilankosken voimalaitospadon ohittavaan kalatiehen asennettiin huhti–toukokuun vaihteessa VAKI- kalalaskuri, joka tallentaa infrapunapaneelin avulla siluettikuvan laskurin läpi uivasta kalasta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittaman ja Pyhäjärvi-instituutin koordinoiman seurannan tavoitteena oli saada ajankohtaista tietoa kalatien toimivuudesta ja Eurajoen keskiosiin vaeltavien kalojen määrästä." (Pyhäjärvi-instituutti, Lauri Anttilan tiedote, 18.01.2023)

 Vesiensuojeluyhdistys ja vesialueiden omistajat osallistuvat seurantaan talkootöiden.

Tulokset olivat erittäin lupaavia. Katso tiedote ja raportti alta.