Eurajoen bakteerikuormitus syksyllä 2021

Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedotti 11.8.2021, että viikon 32 Eurajoen vesistön velvoitetarkkailun (9.8.) perusteella Eurajoessa kaikilla näyteasemilla Kauttuankoskelta Pappilankoskelle asti olivat koli- ja enterokokkibakteerimäärät normaalia selvästi korkeampia. Myös Köyliönjoesta mitattiin korkeita bakteeripitoisuuksia. Eurajoen bakteeripitoisuudet olivat koholla käytännössä lähes koko elokuun. Jokivesi oli kasteluvesi- ja uintikiellossa. Uintikielto kesti lähes kolme viikkoa ja päättyi 27.8. Vieläkään ei voitu olla täysin varmoja, onko bakteerikuormitus jo ohitse, sillä vielä 24.8. Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston ottamista näytteistä löytyi kohonneita bakteeripitoisuuksia. Tapauksen aikana joesta otettiin suuri määrä vesinäytteitä niin VARELY:n, Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston kuin paikallisten jätevedenpuhdistamoiden toimesta.

Vesiensuojeluyhdistys jätti bakteerikuormituksesta toimenpidealoitteen ympäristöviranomaisile ja tutkimuslaitoksille. Aloite ja joitakin sivuojien bakteeripitoisuustuloksia on alla.