Milla Suden gradututkimus.

  • Milla Suden Lundin yliopistossa julkaistu pro-gradu. Sosio-poliittinen tutkimus Eurajoen vesisöstöalueen intressiristiriidoista.