Eurajoki-melontatapahtuma v. 2001 - 2023

Eurajoki -melonta on kansanmelonta, jossa melojat ja tapahtumaan osallistujat haluavat kiinnittää huomiota joen arvokkaaseen luontoon ja maisemaan sekä veden laatuun ja joen tuottamiin virkistäytymismahdollisuuksiin. Puhdas jokivesi on tärkeä myös Rauman kaupungille juomavetenä sekä Etelä-Satakunnan teollisuudelle ja maataloudelle prosessi- ja kasteluvetenä. Eurajoen puhdas vesi sekä arvokas jokiluonto ja sen monimuotoinen eliölajisto ovat koko seutukunnalle ensiarvoisen tärkeitä.