Havainnot Eurajoen vedenlaadun ongelmista elokuusta 2022 ->

JVP -EURA OY:N YLIVUOTO 16.3.2024

JVP-Eura Oy:llä aiheutui  tertiäärivaiheen eli flotaation ohitusta siltä osin mikä ylitti flotaation kapasiteetin eli pieneltä kokonaisvirtaaman osuudelta.

 Desinfiointi on hoidettu kemikaalidesinfiointia hyödyntäen ohituksen vuoksi näin kaikki lähtevä vesi on tullut desifioitua.

Kaikki tuleva jätevesi on käsitelty esiselkeytyksessä ja biologiassa.

Tilanteen hallintaan ja kaiken vesimäärän myös flotaatiossa käsiteltyä iltapäivään mennessä.

Tarkennamme tietoja myöhemmin.

EURAN VESILAITOKSEN PUMPAAMOJEN YLIVUODOT 16. - 17.3. 2024

Viemäriverkosto, josta jätevedet johdetaan Luotsinmäkeen ylikaatoja toteutui Mökin, Padon ja Panelian jäteveden pumppaamoilta.

Mökin jvp 16.3. klo 11:00 – 21:00 noin 5 m3/h, yhteensä 10 tuntia eli noin 50 m3.

Padon jvp 16.3. klo 16:00-23:00 noin 5 m3/h, yhteensä 7 tuntia eli noin 35 m3.

Panelian jvp 16.3. klo 6:00–17.3. klo 0:30 noin 10 m3/h, yhteensä 18,5 tuntia eli noin 185 m3.


JVP-Eura Oy:lle johdettavalla viemäröinti alueella ylivuotoja tapahtui kahdella pumppaamolla.

Vilimussuon jvp ylivuoto 16.3. klo 4:30—17.3. klo 13:30 noin 25 m3/h, yhteensä 33 tuntia eli noin 825 m3.

Honkilahden jvp ylivuoto 16.3. klo 3:30-7:00 noin 5 m3/h, yhteensä 3,5 tuntia eli noin 17,5 m3


Näyte on haettu ainoastaan Vilimusuon pumppaamolta.

Tulokset näytteestä ilmoitetaan myöhemmin.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

EURAN VESILAITOKSEN PUMPPAAMON YLIVUOTO

23.11 2023 klo 02.00-03.00 välisenä aikana Mökin jätevesipumppaamolta tapahtui ylikaatoa Eurajokeen noin 8 kuutiota. Tapahtuma johtui sähkökatkosta. Pumppaamon jätevesiä poistettiin imuautolla , mutta siitä huolimatta pääsi ylikaatoa Eurajokeen. Pumppaamo on Harjavaltaan johtavan siirtoviemärin ensimmäinen pumppaamo. Viemäriä pitkin johdetaan Panelian ja Eurakosken jätevedet puhdistettavaksi.

Alla jätevedestä otettu vesinäyte. Sen ottamiseen, analysointiin ja tiedottamiseen liittyi ongelmia. Näyte otettiin pumpaamon jätevedesta ei jokivedestä, se pakastettiin ja toimitettiin tutkittavaksi kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen, bakteereja ei tutkittu ja tiedot tuloksista saatiin lähes kaksi kuukautta vuodon jälkeen.

EURAN VESILAITOKSEN PUMPAAMOJEN YLIVUODOT 23. JA 25.3. 2023

Sade- ja sulavedet aiheuttivat pumppaamojen ylivuodot, jonka seurauksena pumppaamojen ympäristöön / Eurajokeen ja Lapinjokeen pääsi hulevesien laimentamaa jätevettä.

Määrältään ylivuodot vastaavat n. 8 pienen omakotitalon vuotuista jätevesimäärää.  Alla tarkempia tietoja vuodosta:

I) Viemäriverkoston, josta jätevedet johdetaan Luotsinmäkeen ylivuoto toteutui Panelian ja Padon pumppaamoilta. 

-> Eurajokeen

* Panelian pumppaamo (Vanhan puhdistamo), 25.3 klo 00:00 – 26.3 klo 07:00 noin 10 m3/h, yht. 31 tuntia eli noin 310 m3.

Lisäksi 23.3 tapahtunut ylikaato noin 100 m3.

* Panelian padon pumppaamo, 25.3 klo 04:00 – 22:00, noin 5 m3/h, yht. 18 tuntia eli noin 90 m3.

II) JVP-Eura Oy:lle johdettavalla viemäröinti alueen ylivuoto 

-> Lapinjokeen

* Vilimussuon pumppaamon ylivuoto 25.3. klo 05:00 – 17:00, noin 25 m3/h yht. 12 tuntia eli 300 m3. Pumppaamo sijaitsee Auvaisista Mannilan suuntaan.  


KALAKUOLEMAT TAMMIKUUSSA 2023

Eurajoen valuma-alueella on haastavat luonnonolosuhteet johtuen erityisesti maaperässä olevista, entisen merenpohjan rikkipitoisista sulfaattisedimenteistä,  jotka tietyissä olosuhteissa aiheuttavat jokiveden happamoitumisen ja veden metallipitoisuuksien nousun. Rikkihapon aiheuttama happamuus yhdistettynä korkeaan alumiinipitoisuuteen on Eurajoen kaloille kuolettava. Alumiini sakkautuu kalojen kiduksiin ja kalat tukehtuvat. LSVSY tammikuun 2023 tarkkailututkimuksessa (alla) näkyy joen alavirran veden happamoituminen ja korkeat metallipitoisuudet. Rauman  Veden alimmat 5,8 pH -pitoisuudet mitattiin Pappilankoskella (viimeisin 23.1.23).

Ensimmäiset kalakuolemat havaittiin joessa 6.1.2023. Sen jälkeen havainnot ykeistyivät. Viimeiset havainnot ovat Pappilankoskelta 27.1.2023, jolloin 2 - 3 kg painaneiden lahnojen joukosta löytyi 5,5 kg painoinen rasvaevällinen naarasmeritaimen.

TALVITULVAT JA VIRTAAMAVAIHTELUT SAIVAT AIKAAN VALTAVAN KIINTOAINEKUORMITUKSEN XI22 - I23 

Marras-joulukuussa alkaneet ja vuoden 2023 puolelle jatkuneet rankkasateet nostivat jokeen useita virtaamahuippuja. Niiden seurauksena joen kiintoainekuorimitus nousi huippuunsa. Hieman myöhemmin joulukuun lopussa alkoi näkyä merkkejä myös sulfaattimaista lähtöisin olevaa veden happamoitumista ja metallien, erityisesti alumiinin liukenemista jokiveteen, joka myöhemmin tammikuun puolella johti kalakuolemiin.

KALKKIPITOISIA VALKOISIA HIUTALEITA XII 2022 ->

Joulukuun lopussa (25.12.2022) havaittiin Eurajoen Irjanteella joessa runsaasti vaaleaa hiutalemaista kiintoainesta. Ilmiö jatkui joessa ainakin kaksi viikkoa (6.1.2023 asti). Alla videokuvaa ja tuloksia ylimääräisistä vesinäytteistä (LSVSY Oy, 29. ja 30.12. 2022).

Alkuainemääritysten mukaan hiutaleet olivat koostumukseltaan kalkin kaltaista ainetta eli ilmeisesti pelloille levitettyä maanparannuskalkkia.

LIETEPURKAUS HULEVESIPUTKEEN SÄKYLÄSSÄ 31.12.2022

Uudenvuoden aattona paikallinen ulkoilija havaitsi Säkylän Kaunissannantien lähellä sijaitsevasta putkesta purkautuvan tummaa  mönjää.

Viranomaistiedotteen mukaan kysymyksessä oli VSS Biopower Oy:n hulevesiputki. Tiedotteen mukaan hulevesikaivoon oli vahingossa päässyt hygienisoitua, ravinteita sisältävää lietettä, joka sekottui huleveteen. Seos purkautui putkea pitkin metsäojaan. Vika saatiin korjattua parissa vuorokaudessa.

Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että alueen metsäojat ovat yhteydessä lähellä kulkevaan avoviemäriin, joka on osa Säkylän kunnan ja Apetit Oy:n siirtoviemäriä. On siis mahdollista, että viemäriin ja siitä edelleen Eurajokeen voi metsäojista päätyä muutakin kuin hulevesiä.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

JVP:n PUTKIRIKKO ELOKUUSSA 2022