EVSY hakee patolupaa Kakkerinsuolle

22.10.2020

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys hakee Aluehallintoviranomaiselta lupaa Kakkerinsuon osaennallistamiselle. Yhdistys suunnittelee yhden käsipadon rakentamista luonnonsuojeluelueelle Kakkerinsuon kaakkoisosaan. Padottava suo-oja  laskee Eurajokeen.

Kohdealue sijaitsee happamilla sulfaattimailla. Käsipato voi omalta osaltaan vähentää Eurajoessa riskiä ns. happamuuspiikkien syntyyn. Tämä taas vähentää joen alajuoksun kalakuolemariskiä ja edesauttaa kalojen, erityisesti vaelluskalojen kudun onnistumista. 

Kakkerinsuo sai ensimmäisen käsipatonsa marraskuussa 2019.