Avoin tiedotus on ympäristövastuullisuutta

13.1.2021

Vesiensuojeluyhdistys arvostaa avointa tiedottamista. Tämä koskee myös ympäristöonnettomuuksista sekä poikkeus- ja häiriötiloista ilmoittamista. 

Yhdistys katsoo, että ihmisillä on oikeus tietää asuinympäristössään tapahtuvista muutoksista, jotka voivat vaarantaa heidän hyvinvointinsa, terveytensä sekä puhtaan jokiluonnon tilan. Siksi se jätti 13. joulukuuta 2020 hallintokantelun valvovan viranomaisen (ELY) menettelytavoista Apetit Ruoka Oy:n ja JVP-Eura Oy:n poikkeuksellisista juoksutuksista Eurajokeen vuonna 2020. Yhdistyksen kanta on, että tällaisia juoksutuksia ei tule myöskään ”piilottaa” puhdistamoiden ympäristölupien vuosikeskiarvolukuihin.

Lue tästä, mitä todella tapahtui.