Hyvät Eurajokivarren asukkaat ja muut elinvoimaisesta joesta kiinnostuneet!

10.12.2018

Kuva: Susanne Ekroth

Nyt on aika vaikuttaa lähivesistösi tulevaisuuteen.

Linkeissä ovat Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutukset koskien Apetit Oy:n, Säkylän kunnan ja JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamoille ympäristöluvissa määrättyjä selvityksiä purkupaikkavaihtoehdoista.

Kuulutukset pidetään nähtävänä 11.12.2018 – 25.1.2019 Euran ja Eurajoen kuntien ilmoitustaululla. Apetit Oy:n ja Säkylän kunnan jävedenpuhdistamoiden kuulutukset ovat nähtävänä myös Säkylän kunnan ilmoitustaululla. Kuulutukset ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Euran kunnanvirastossa (Sorkkistentie 10) ja Eurajoen kunnanvirastossa (Kalliotie 5). Apetit Oy:n ja Säkylän kunnan  jävedenpuhdistamoiden asiakirjat myös Säkylän kunnanvirastossa (Rantatie 268).

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksista. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Eurajoen vesiensuojeluyhdistys toivoo, että kaikki asiasta kiinnostuneet jättävät selvityksiin muistutuksia tai mielipiteitä. Tarkemmat ohjeet niiden jättämisiin löytyvät kuulutuksista, mutta kirjelmissä pitää olla muun muassa maininta käsiteltävästä asiasta ja sen diaarinumero. Tässä vaadittavat tiedot:

Apetit Suomi Oy:n Säkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa määrätty selvitys purkupaikkavaihtoehdoista, Säkylä. Dnro ESAVI/12277/2017

Köörnummen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa määrätty selvitys purkupaikkavaihtoehdoista, Säkylä. Dnro ESAVI/11233/2017

Ympäristöluvan lupamääräyksen 28 mukainen selvitys laitoksen toiminnasta aiheutuneiden  ja aiheutuvien haittojen korvaamisesta, JVP-Eura Oy, Eura. Dnro ESAVI/1789/2018

Jätevesien purkupaikkavaihtoehtoja koskeva selvitys ja luvan muuttaminen, JVP-Eura Oy, Eura. Dnro ESAVI/615/2018

Vesiensuojeluyhdistys korostaa, että muistutusten ja mielipiteiden esittäminen on vapaamuotoista ja se voi olla myös lyhyt mielenilmaisu selvityksiin.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 25.1.2019.

Postitse: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki.

Sähköpostilla: ymparistoluvat.etela@avi.fi

Tai sähköistä muistutuslomaketta käyttäen: www.avi.fi/muistutus

 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry.

Seppo Varjonen, puheenjohtaja

Jari Lainio, varapuheenjohtaja