JOKIohjelma: Vuoden 2019 ojavesiseurannan raportti julkaistu

2.9.2020

Ojavesiseurantaa tehtiin 28 ojasta, joista yhdeksän sijaitsee Köyliönjoen osavaluma-alueella. Tuloksia hyödynnetään vesiensuojelutoimenpiteiden kohteiden suunnittelussa. Ojavesiseurannalla saadaan selville mahdolliset muutokset ojavesien vedenlaadussa ja kuormituksissa. 

Kesän 2019 kuivimpaan aikaan kaikista ojista ei saatu näytteitä, koska virtaamat olivat niin pienet. Ojista mitatut alhaiset pH-lukemat johtunevat alueella sijaitsevista happamista sulfaattimaista. Kun veden happamuustaso laskee alle pH 5,5:n, useimpien kalojen lisääntyminen häiriintyy.