Jokirannan metsät ja niityt ovat tärkeitä avainbiotooppeja

18.8.2023

Voit käydä tutustumassa luonnonmukaisesti hoidettuun alueeseen Wanhan Apteekin puutarhassa osoitteessa Eurakoskentie 45, Eura.

Viime aikoina on käyty keskustelua Eurajokivarren rantametsistä ja -niityistä. Rantametsien hakkuut ja niittylaidunten häviäminen ovat herättäneet ihmiset näkemään jokirannan luonnon merkityksen.

Metsät ja niityt ovat tärkeä osa jokiluontoa ja ehdoton edellytys jokiekosysteemin vakaalle toiminnalle. Rannalla kasvavien kasvien juuret muun muassa estävät jokiuoman kulumista eli eroosiota. Kulumisen estäminen taas vähentää veteen pääsevän kiintoaineksen määrää. Kasvillisuus sitoo myös maaperän ravinteita ja vähentää näin joen ravinnekuormaa.

Eurajoen rantametsät ja niityt ovat jokivarren monimuotoisuuden keskuksia eli avainbiotooppeja. Niissä elää paljon muun muassa harvinaisia, uhanalaisia eläinlajeja; kuningaskalastaja, peltosirkku, valkoselkätikka, liito-orava ja saukko vain muutamia mainitakseni.

(Teksti jatkuu kuvan jälkeen)

Rantametsien ja -niittyjen merkitys jokiluonnolle on korvaamaton. Siksi niitä pitää vaalia ja hoitaa koko jokiluonto huomioiden.

Jokirannan kasvillisuus ja hyönteislajisto ovat ylitsepursuavan runsaita. Värikkäät kurjenmiekat ja immenkorennot monen muun lajin ohella suovat katsojalle silmän iloa. Kasvit tarjoavat myös suojaa ja ravintoa useille eliölajeille. Puiden varjostuksella ja viilentävällä vaikutuksella on ratkaiseva vaikutus taimenen ja lohen poikasten selviytymiselle kuumista hellepäivistä.

Rantametsien ja -niittyjen merkitys jokiluonnolle on korvaamaton. Siksi niitä pitää vaalia ja hoitaa koko jokiluonto huomioiden. 

Vesiensuojeluyhdistys on jo vuosia hoitanut Eurakosken kylässä sijaitsevaa ranta-aluetta.

Voit käydä tutustumassa luonnonmukaisesti hoidettuun alueeseen Wanhan Apteekin puutarhassa osoitteessa Eurakoskentie 45, Eura (K-Market Kiukainen takana). Puutarhassa olevien opastaulujen avulla voit tutustua myös alueen mielenkiintoiseen historiaan sekä siellä kasvaviin erikoisiin perenna- ja niittykasveihin. Rantametsän polun varressa taas kasvavat valtavan kokoiset vuorijalava, lehtikuusi ja pähkinäpensas.

Kuvat ja teksti: Seppo Varjonen

Syyskuun alussa yhdistys järjestää alueen jokavuotisen niitto- ja hoitotalkoon. 

Olet tervetullut mukaan hoitamaan jokiluontoa luonnonmukaisesti. 

Seuraa siis ilmoittelua yhdistyksen kotisivuilla www.evsy.fi ja Facebookissa: Eurajoki-foorumi ja Elävä Eurajoki.