Kolmannet käsipatotalkoot - kuvagalleria

14.4.2021

Kakkerinsuolla rakennettiin kolmas käsipato tiistai-iltana 4. toukokuuta. Kiitokset ahkeralle talkooväelle, jonka ansiosta työ tuli tehdyksi ripeästi. Samalla käytiin katsomassa toista patoa, joka näytti pitävän hyvin.

Taustaa:

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys on saanut luvat ns. käsipatojen rakentamiseen Metsähallituksen omistaman Kakkerinsuon kaakkoisosaan Eurajoen kunnan alueella. 

Rakennettavilla padoilla on tarkoitus tukkia luonnonsuojelualueella sijaitseva avo-oja, jotta suon luonnonmukainen vesitalous paranee.  Silloin myös suon kyky pidättää vettä kasvaa ja suon reunaosien suoekosysteemi palautuu lähemmäksi alkuperäistä ja suo ennallistuu. Suon reuna-alueiden turpeenmuodostuksen kasvaessa on sillä myös ilmastollisia vaikutuksia. 

Kakkerinsuon käsipadot voivat omalta osaltaan vähentää Eurajoessa riskiä ns. happamuuspiikkien syntyyn. Tämä taas vähentää joen alajuoksun kalakuolemariskiä ja edesauttaa kalojen, erityisesti vaelluskalojen kudun onnistumista.