Kakkerinsuon talkooväellä on vahva ennallistamisen meininki

28.10.2023

Käsipatoparin toinen on valmistumassa Kakkerinsuolta hapanta vettä kuljettavaan ojaan.

Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen patotiimi rakensi lauantain talkoissa taas kaksi napakkaa käsipatoa Kakkerinsuolle. Sää suosi talkooväkeä; vettä ei satanut eikä lunta vielä ollut maassa.

Patopari oli yhdistykselle jo viides Kakkerinsuolle rakennettu. Talkoita seuraamassa oli myös median edustajia.

Patotalkoiden taustaa:

  • Vesiensuojeluyhdistys on saanut luvat käsipatojen rakentamiseen Metsähallituksen omistaman Kakkerinsuon kaakkoisosaan Eurajoen kunnan alueella. 
  • Rakennettavilla padoilla on tarkoitus tukkia luonnonsuojelualueella sijaitseva avo-oja, jotta suon luonnonmukainen vesitalous paranee.  
  • Silloin myös suon kyky pidättää vettä kasvaa ja suon reunaosien suoekosysteemi palautuu lähemmäksi alkuperäistä ja suo ennallistuu. 
  • Suon reuna-alueiden turpeenmuodostuksen kasvaessa on sillä myös ilmastollisia vaikutuksia. 

Vaikutukset joen happamuuspiikkien syntyyn:

Kakkerinsuon käsipadot voivat omalta osaltaan vähentää Eurajoessa riskiä ns. happamuuspiikkien syntyyn. Tämä taas vähentää joen alajuoksun kalakuolemariskiä ja edesauttaa kalojen, erityisesti vaelluskalojen kudun onnistumista.

Jos kiinnostuit, seuraa ilmoitteluamme taas ensi vuonna ja tule Sinäkin patotalkoisiin!

Katso talkookuvat galleriasta!

Teksti ja kuvat: Susanne Ekroth