Vaelluskalojen paluu: syksyn koskikunnostukset Eurajoessa

18.9.2020

Varsinais-Suomen ELY -keskus on tehnyt mittavia koskikunnostuksia
Eurajoen alajuoksulla. Jos Suutalan-, Pappilan- ja Irjanteenkoskien
kunnostukset onnistuvat, on mahdollista, että tänä syksynä nähdään
taimenia, lohia ja jopa siikoja aina Eurakosken ja Harolankosken patojen
alapuolisilla alueilla asti. 

Lokakuussa kannattaa suunnata retkensä
Eurajoen ja Köyliönjoen varteen seuraamaan kalojen kutuvaellusta.

ELY:n viimeisenä työkohteena on ollut Suutalankosken pohjapato. Padon
eteen on tuotu kiviä ja soraa. Niiden avulla on joen pohja nostettu
lähelle padon yläreunaa. Padon alapuolista koskea on porrastettu.
Koskeen on rakennettu vaelluskaloille sopivia nousulinjoja ja
suvantopaikkoja. 

Ensimmäiset havainnot kalojen nousun onnistumisesta
padon yli on jo tehty.

Teksti: Seppo Varjonen

Kuvat: Seppo Varjonen ja Susanne Ekroth