Osallistu EVSY ry:n valitukseen purkuputkista

17.1.2020

Vesiensuojeluyhdistyksen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) 12.12.2019 antamia ympäristösuojelulain mukaisia päätöksiä:

- Nro 490/2019  (Dnro ESAVI/615/2018), jossa hakijana JVP-Eura Oy, Eura. Päätös koskee hakijan jätevesien purkupaikkavaihtoehtoja koskevaa selvitystä ja luvan muuttamista.

- Nro 491/2019  (Dnro ESAVI/12277/2017), jossa hakijana Apetit Suomi Oy , Säkylä. Päätös koskee hakijan Säkylän jätevesipuhdistamon ympäristöluvassa määrättyä selvitystä purkupaikkavaihtoehdoista.

- Nro 489/2019  (Dnro ESAVI/11233/2017), jossa hakijana Säkylän kunta, Säkylä. Päätös koskee hakijan Köörnummen jätevesipuhdistamon ympäristöluvassa määrättyä selvitystä purkupaikkavaihtoehdoista.

- Nro 492/2019 (Dnro ESAVI/1789/2018), jossa hakijana on JVP-Eura Oy. Päätös koskee AVI:n määräystä JVP-Eura Oy:lle maksaa korvauksia jätevesien Eurajokeen johtamisen aiheuttamista virkistyskäyttöhaitoista vuosilta 2006-2015

Yhdistys täydentää valitustaan 11.2. mennessä. Valitusoikeuden saaneet tahot:

  • - asianosaiset, joiden oikeutta ja etua asia saattaa koskea,
  • - sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asumisympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt,
  • - sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset,
  • - sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Hallinto-oikeus päättää kuka on asianosainen.

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

Tässä tapauksessa EVSY on vireillepanija ja hoitaa mahdollisen maksun.

Voit osallistua yhdistyksen valitukseen täyttämällä alla olevan lomakkeen 11.2. mennessä. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Haluan esittää tukeni EVSY:n valitukseen Vaasan hallinto-oikeudelle AVI:n päätöksistä 491/2019, 490/2019,  489/2019 ja 492/2019: