Aloite: UPM Rauma Eurajoen vaelluskalojen kummiksi

18.12.2020

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys haluaa turvata vaelluskaloille riittävän ympäristövirtaaman Eurajoen alajuoksulle. Yhdistys ehdottaa, että UPM Rauma ryhtyisi Eurajoen vaelluskalojen kummiksi  ja ottaisi taloudellisen vastuun riittävän ympäristövirtaaman turvaamiseksi Pappilankosken kalatielle ja sen alapuoliselle jokiosuudelle. 

Aloitteessa todetaan mm. seuraavaa: "Nykyisin Eurajoen alajuoksulla tavataan lohta, taimenta, siikaa ja nahkiaista. Riittämättömän ympäristövirtaaman tai kokonaan puuttuvien nousuväylien takia vaelluskalojen kutunousu on pääosin mahdollista vain joen alajuoksulla, jossa varsinaisia vaellusesteitä ei enää ole. Käytännössä alivirtaama-aikana joen alajuoksun vähävetisyys vaikeuttaa vaelluskalojen kutunousua ja osin huonosti toimivat nousuväylät rajoittavat kalojen kulkua joen yläjuoksulle."

Lue EVSY ry:n aloite tästä.