Vastine Pyhäjärven säännöstelyohjeiden uudistamisesta annettuun lausuntoon

26.3.2020

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys antoi vastineen ELY-keskuksen Vesiyksikölle lausunnosta, joka koskee yhdistyksen tekemää aloitetta Pyhäjärven säännöstelyohjeiden uudistamiseksi.  Voit lukea vastineen tästä.