Eurajoessa tapahtuu nyt paljon - vaelluskalat valtaavat uusia elinalueita.

22.11.2022

Eurajokeen nouseva vaellusiika. Kuva: Harri Nurminen, 2022


Eurajoki on uhanalaisten vaelluskalojen meritaimenen, -lohen ja vaellussiian lisääntymisalue. 

Vesiensuojeluyhdistyksellä on tavoitteena vaelluskalojen meriyhteyden palauttaminen Säkylän Pyhäjärvelle asti. Tämä vaatii Eurajoen nykyisten kalateiden parantamista. Pappilankosken kalatietä on korjattu vuosia ja tulokset ovat lupaavia. Korjaukset on toteuttanut ELY -keskuksen kalatalousyksikkö.

Joen suurimmat vaellusesteet ovat Eurakosken ja Kauttuankosken padot. Vaellusesteet tulee poistaa. Eurakoskella vaihtoehtona on nykyisen padon purkaminen ja pohjapadon rakentaminen tai kalankulun ja ympäristövirtaaman turvaaminen  kalatiellä. Kauttualla ratkaisuna on ohitusuoman suunnittelu ja rakentaminen.

Nykyisin Eurajoessa on useita virtausosuuksia, joissa ympäristövirtaama ei aika ajoin toteudu. Yksi esimerkki on Eurajoen sivujoki Juvajoki. Lue Juvajoesta tarkemmin tästä

Lue ympäristövirtaaman yleisestä merkityksestä jokiekosysteemille Virpi Sahin ja Jukka Jormolan blogista Suomen Vesistösäätiön sivustossa. Kirjoittajat osallistuivat vesiensuojeluyhdistyksen asianantuntijapaneeliin kesällä 2021.

Joki -ohjelmassa (Pyhäjärvi -instituutti, Pji) on kunnostettu kahden vuoden aikana Eurajoen alaosan koskia. Kunnostuksilla pyritään parantamaan ja laajentamaan vaelluskalojen kutualueita ja jokipoikasten elinalueita. Kunnostukset on toteutettu ELY -keskuksen rahoituksella. Tulokset ovat lupaavia. Sähkökoekalastuksissa vaellussiian jokipoikasia on löytynyt jo Irjanteenkoskesta ja meritaimen jokipoikasia Saharinkoskesta. Taimenen kutuhavainnot ulottuvat jo joen keskijuoksulle Paneliankoskeen.

Uutta ja päivitettyä tietoa Eurajoesta: Tutustu uudistuneeseen Vapautetaan Eurajoen virrat -osastoon kotisivullamme. Sieltä löydät paljon uutta ja mielenkiintoista tietoa kotijoestamme.