Varainkeruukampanja

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry kerää 1.8. - 31.10.2021 varoja 

  1. Eurajoen vaelluskalakantojen elvyttämiseen,
  2. Virtavesikunnostuksiin ja joen kalataloudelliseen hoitoon ja
  3. Raakkuselvityksen laatimiseen sekä
  4. Vaelluskalojen istutuksiin.

Pienkeräysnumero: RA/2021/761

Pienkeräystili: FI19 5023 0120 1102 69

Pyydämme käyttämään viitenumeroa 1009.


Keräyksen järjestäjä:

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry

Puheenjohtaja Seppo Varjonen 

p. 050 560 7357, sähköposti: sevarjo@saunalahti.fi