Vuosi 2021 Eurajoen jokiluonnon puolesta - katso galleria, klikkaa linkit

16.2.2022

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys toimi vuonna 2021 aktiivisesti, mutta pandemia-ajan rajoituksia ja ohjeita noudattaen. Käytännössä se tarkoitti, että toimintaa järjestettiin linssit huurussa (kuva 1) pääasiassa ulkotiloissa, pienellä porukalla ja etäyhteyksiä käyttämällä.

Toiminnan teema oli Vapautetaan Eurajoen virrat, josta linkissä lisätietoa. Kampanjallaan EVSY ry haluaa tuoda esiin Eurajoen uhanalaisen joki- ja virtavesiluonnon. Eurajoessa tavataan mm. Itämeren lohta, meritaimenta, taimenta ja vaellussiikaa. 

Vapautetaan Eurajoen virrat -kampanjaan kuului myös varainkeruu, jonka kohteena olivat Eurajoen vaelluskalakantojen elvyttäminen, virtavesikunnostukset ja kalataloudellinen hoito sekä raakkuselvityksen laatiminen.  Simpukoita snorklattiin laskettaviksi ja tunnistettaviksi Kauttualta Kiukaisiin. (kuva 2 ja 3)

Keskustelu Eurajoen häiriöherkkyydestä ja kuivien aikojen virtaaman vähäisyydestä jatkui. 

Joessa havaittiin elokuussa kohonneita bakteeripitoisuuksia. Yhdistys jätti syyskuussa toimenpidehakemuksen bakteerien alkuperän selvittämiseksi. Joulukuussa yhdistys antoi lehdistötiedotteen, koska viranomaisten tiedottaminen asiasta oli ollut vähäistä. EVSY ry ilmoitti odottavansa valvovalta viranomaiselta selvitystoimia.

"Ei ole normaalia ja hyväksyttävää, että jokivesi pilaantuu pitkäksi aikaa, siinä ilmenee terveysriskejä ja veden käyttökielto haittaa sen käyttöä raakavetenä. Joen yleistynyt virkistyskäyttö sai taas kolauksen, jota ihmiset eivät unohda vaikka talvi rauhoittaa tilannetta."

Syyskuussa toteutuivat ELY-keskuksen rahoittamat ja Pyhäjärvi-instituutin toteuttamat koskikunnostukset Paneliankoskessa ja Saharinkoskessa, lisäksi Pappilankosken kalatietä korjattiin. (kuva 4) Vaelluskalojen vapaata kulkua pyrittiin edistämään myös kokeilemalla kalaohjuria, jolla pyritään estämään vaelluskalojen pääsy voimalaitoksen kanavaan. (Kuva 5 )

Tammikuussa julkaisimme sihteeri Heini Antolan valokuvia Kauttuankoskesta vuonna 2020 eri vuodenaikoina. Kuvasarjan dokumenttiarvo nousi, kun kosken ylittävän sillan kantta uusittaessa osa puista joutui väistymään. (kuvat 6 ja 7)

Virta venhettä vie -valokuvanäyttely 31.3.– 21.4. toi Euran Jokigalleriaan Vesa Ala-Hakulan, Harri Nurmisen ja Kari Kataviston luontokuvia. Kuvia oli mahdollista myös lunastaa omaksi ja sillä tavoin tukea yhdistyksen Vapautetaan Eurajoen virrat -kampanjaa. 

Kuvagalleria vahvistaa, että 21. Eurajoki-melonta vietiin kunnialla läpi lauantaina 22.5. Panelian ja Ruikan myllyn välillä sateisesta säästä välittämättä. Myllyn pihassa Vapautetaan Eurajoen virrat – vaellusesteet ovat historiaa -paneelissa auringonpaiste otti voiton.

Vaelluskalojen kutunousuretki järjestettiin Pappilankosken kalatien varrella 1.11. Lamppujen valossa yleisöllä oli mahdollisuus seurata siikojen ja taimenten nousua kalatielle. (kuva 8)

Vesiensuojeluyhdistys järjesti 2021 useita talkoita sekä osallistui aktiivisesti yhteistapahtumiin. Toukokuussa Kakkerinsuon kolmannet käsipatotalkoot sujuivat ripeästi. Rakennettavilla padoilla tukitaan luonnonsuojelualueen avo-ojia, jotta suon luonnonmukainen vesitalous paranee. Kakkerinsuon käsipadot voivat omalta osaltaan vähentää Eurajoessa riskiä ns. happamuuspiikkien syntymiseen.

Kesällä torjuttiin viheliäisiä vieraslajeja yhteistyössä Pyhäjärvi-instituutin kanssa mm. Vaaniin prykissä. (kuvat 9 ja 10 ) Syyskuun alussa Kiukaisissa niitettiin ja haravoitiin Wanhan Apteekin puutarha talvikuntoon.

Euran kunnan tukema jokisiivous jatkui lokakuun loppuun. Jokivarren rantoja käytiin läpi kanoottia apuna käyttäen Kauttualta Kirkkosillalle asti.  Marraskuussa Eurajoen Irjanteella rakennettiin talkoilla 12 telkkäpönttöä. (kuvat 11)

Työ Eurajoen jokiluonnon hyväksi jatkuu!


Gallerian kuvat: Susanne Ekroth 2021